Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Asigurări de Viaţă
 

 
Asigurări Generale
 
   
 
Info util
 
Noutăţile companie

Lansarea programului "Imobil Accesibil" 25.11.2010

Fişier ataşat:
Programul leasing.doc

Programul „Imobil Accesibil”

 – o şansă unică, pe deplin reală, pentru Dumneavoastră de a procura cu plată în rate pe termen lung spaţiu locativ, teren de construcţie, spaţiu comercial (sau de a le îmbunătăţi cu mult pe cele existente), precum şi de a obţine împrumuturi ipotecare pe termen lung mult mai ieftin şi mai simplu decît în condiţii medii de piaţă

 

            În Moldova, sute de mii de cetăţeni au nevoie de a-şi îmbunătăţi condiţiile de locuit (nu au, în general, apartament/casă de locuit proprii sau nu sînt satisfăcuţi de cele pe care le au), precum şi de procurarea/îmbunătăţirea imobilelor cu destinaţie comercială necesare pentru a cîştiga bani şi a întreţine familia (clădiri şi încăperi pentru oficii, producţie, prestare de servicii, alimentaţie publică, comerţ etc., loturi de pămînt) şi obţinerea unor credite ipotecare pe termen lung. Preţurile înalte la bunurile imobile comparativ cu veniturile joase ale populaţiei, lipsa programelor de creditare ipotecară ieftină pe termen lung nu le permite cetăţenilor R. Moldova să soluţioneze aceste probleme.

            Compania de Leasing „Locunţa Accesibilă”, pentru prima dată în Moldova Vă propune variante pe deplin reale, accesibile şi fără riscuri de a soluţiona problemele susmenţionate în cadrul programului unical „Imobil Accesibil”, elaborat de Compania noastră. Acest program cuprinde următoarele 5 subprograme principale, din care puteţi alege pe cea mai potrivită pentru Dumneavoastră.

 I. Programul „Imobil Accesibil”,

  • subprogramul de bază „Leasing” 
  •  subprogramul „Leaseback” (Leasing returnat)
  •  subprogramul „Leaseback + Leasing”
  • subprogramul „Răscumpărarea bunurilor ipotecate de la bănci şi organizaţii de microfinanţare”
  • subprogramul „Împrumut acumulativ pentru subprogramul de leasing”

 

       

 

Garanţiile programului „Imobil Accesibil”

 

1. Compania de Leasing „Locuinţa Accesibilă” SRL este o companie serioasă, sigură cu un Capital social  de 13200000 lei, şi cu fondatori solizi cu imagine bună: Compania de Asigurări „Sigur-Asigur”, a treia după mărimea activelor nete printre companiile de asigurări din Moldova, şi Compania de Investiţii „Investica” (fondator al „Sigur-Asigur”). Aceşti fondatori, în caz de necesitate, întotdeauna vor putea sprijini lichiditatea şi solvabilitatea Companiei de Leasing prin acordarea împrumuturilor pe termen scurt. Membri ai Consiliului CL „Locuinţa Accesibilă” sînt: Alexandru Muravschi, exviceprim-ministru, ministru al economiei, doctor în economie; Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de Studii Economice, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în economie; Alexandra Can, exministru al industriei, directorul general al SA „Artima”; Svetlana Melnicova, directorul Companiei de Investiţii „Investica”. Preşedinte al Consiliului este Sergiu Certan, exministru al economiei, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în economie, manager principal al Companiei de Asigurări „Sigur-Asigur”. Director al CL „Locuinţa Accesibilă” este Sofia Sugac, vicepreşedintele Clubului Oamenilor de Afaceri din  Moldova „Timpul”, cunoscut businessman şi activistă pe tărîm obştesc. Cenzor al Companiei este Serghei Russov, directorul Companiei de Leasing „Leasing-Profit” şi al Organizaţiei de Microfinanţare „Credit-Profit”, expreşedinte de bancă comercială. Auditor al Companiei este firma de audit „First Audit International”.

2. Legislaţia Republicii Moldova (Codul civil, Legea cu privire la leasing, Legea cu privire la ipotecă, Legea cu privire la asigurări) protejează ferm drepturile Locatarilor. Printre altele, chiar şi transferarea dreptului de proprietate asupra bunului imobil dat în leasing (de exemplu, ca rezultat al reorganizării, lichidării Companiei de Leasing etc.) nu poate servi ca temei pentru modificarea condiţiilor sau rezilierea Contractului de leasing încheiat de Dvs. – art. 10 (4) al Legii cu privire la leasing. Contractul de leasing se înregistrează la cadastru şi, respectiv, Compania de Leasing, deşi este proprietară a bunului imobil dat în leasing, nu va putea nicicum să vîndă acest bun sau să-l transmită în vre-un alt mod în proprietatea altcuiva decît Locatarului, adică Dvs. 

3. Mecanismul de asigurare vă protejează ferm de pierderea sau deteriorarea bunului imobil (Contractul de asigurare a bunurilor) şi de dificultăţile cu achitarea plăţilor de leasing din cauza accidentelor, invalidităţii şi încetării din viaţă (Contractul de asigurare acumulativă a vieţii). Chiar dacă situaţia materială a familiei Dvs. se va înrăutăţi peste cîţiva ani nu din cauza accidentelor sau pierderii sănătăţii (riscuri asigurate), ci din cauza pierderii locului de lucru/businessului bine plătit, naşterea copiilor şi necesitatea mamei de a-şi lua concediu pentru îngrijirea lor etc., Dvs. veţi putea rezilia Contractul de asigurare acumulativă a vieţii, primi o sumă impunătoare de răscumpărare şi în felul acesta veţi putea mai uşor face faţă dificultăţilor financiare.

4. Compania de Leasing se obligă să vă acorde Dvs. un sprijin multilateral de ordin informaţional, de training şi organizaţional, să vă asigure cu materiale informative pentru atragerea unor noi participanţi în programul „Imobil Accesibil”.

5. Planul de afaceri al Companiei de Leasing „Locuinţa Accesibilă” prevede atragerea treptată, precaută şi bine dirijată a participanţilor în programul „Imobil Accesibil”, de aceea pentru următorii participanţi chiar şi peste cîţiva ani nu va fi mai dificil de atras noi participanţi decît pentru primii participanţi la program. Compania nu va admite creşterea prea rapidă, necontrolată a numărului participanţilor la program, pentru aceasta sînt prevăzute toate mecanismele necesare. Apoi, condiţia atragerii de participanţi suplimentari în program va acţiona ca obligatorie doar cîţiva ani, pînă cînd rata dobînzii la creditarea ipotecară în Moldova nu se va apropia de dobînzile propuse de Compania de Leasing. După aceasta, condiţia respectivă fie va fi anulată, fie mai curînd va deveni benevolă (care ar putea să asigure clienţilor anumite bonusuri suplimentare), şi Compania de Leasing va trece la schemele standarde de lucru, dar neapărat mai avantajoase pentru clienţi decît cele medii de piaţă.

6. Compania de Leasing va investi resursele financiare obţinute de la participanţii în program şi cele cîştigate de Compania însăşi prioritar în cumpărarea imediată a bunurilor imobile pentru participanţii care îndeplinesc condiţiile programului. Bunurile respective se vor afla în posesiunea şi folosinţa acestor participanţi şi Compania nicidecum nu va putea dispune în alt mod de ele. Doar o parte relativ mică a mijloacelor băneşti va rămîne disponibilă în orice moment, numai în limitele necesare pentru asigurarea lichidităţii şi solvabilităţii Companiei. În primii 5-7 ani, pînă nu se vor acumula rezerve financiare mari, prevăzute în planul de afaceri, fondatorilor Companiei nu li se vor plăti dividendele. Astfel, Participanţii pot să nu se teamă de vreunele acţiuni necorecte, de utilizarea în alte scopuri neplanificate a mijloacelor chiar şi în caz de schimbare, din careva cauze, a proprietarilor şi administratorilor Companiei.

7. Toate riscurile ce pot apărea în activitatea Companiei sînt evaluate cu grijă în planul ei de afaceri şi sînt prevăzute mecanismele de minimizare şi depăşire a lor. Printre altele, chiar şi scăderea bruscă a preţurilor la imobile în perioada de crize economice/politice, creşterea volumelor de neplată a ratelor de leasing nu vor conduce la insolvabilitatea Companiei, deoarece vor fi formate rezerve financiare necesare mari, iar pe de altă parte, Compania este protejată ferm contra unor asemenea riscuri datorită ponderii suficient de înalte a ratei iniţiale de leasing, care în caz de necesitate va fi mărită şi mai mult.

Toate garanţiile menţionate şi alte garanţii pentru Dvs. sînt minuţios stipulate în proiectele Contractului anteleasing şi Contractului de leasing, pe care vi le recomandăm, stimaţi Locatari, să le studiaţi cu atenţie. Compania de Leasing „Locuinţa Accesibilă” Vă garantează, din partea sa, îndeplinirea strictă a acestor obligaţii contractuale şi aşteaptă acelaşi lucru şi din partea Dumneavoastră, stimaţi Locatari.

 

Vă aşteptăm zilnic în zilele de lucru de la 9.00 pînă la 17-30 pe adresa: mun.Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 73/2 (între str. Mt. Bănulescu-Bodoni şi N. Iorga), tel. 256-008, 256-018,           fax 27-82-62, www.locuintaaccesibila.md, e-mail:offiee@locuintaaccesibila.md.

 

Noi vom transforma visul  Dvs. în  „Imobil Accesibil!”  

 

 

 

 

 

 Alte Ştiri

Prin prezenta CAV „Sigur-Asigur” SA, vă informează că de pe data de 17 august 2020 Compania schimbă adresa juridică, şi îşi mută sediu pe str. Alexei Mateevici, 89/2, mun.Chişinău, MD2009 (cu păstrarea numerelor de telefon).


Aducem la cunoştinţă că conform Legii cu privire la asigurări № 407-XVI din 21.12.2006 Compania de Asigurări "Sigur-Asigur" SRL s-a transformat în Compania de Asigurări de Viaţă "Sigur-Asigur" SA pe data de 03.08.2012


C.A. "SIGUR-ASIGUR" a majorat capitalul statutar pina la 32 mil. lei


Cartea a fost scrisă de managerul principal al Companiei de Asigurări „Sigur-Asigur” Sergiu Certan şi s-a editat pe cheltuiala Companiei cu un tiraj de 10 mii de exemplare, în limbile română şi rusă pentru a fi distribuită gratuit locuitorilor Moldovei. Dumneavoastră o puteţi primi gratis la sediul Companiei „Sigur-Asigur” pe adresa: Chişinău, str. Kogâlniceanu, 73/2 (între străzile Bănulescu-Bodoni şi Iorga) sau să luaţi cunoştinţă de ea pe site-ul Companiei www.sigur-asigur.md.


Ultimele noutăţi ale companiei
  11.08.2020 - Schimbarea sediului din 17 august 2020: Chiţinău, str.Alexei Mateevici, 89/2, hotel "Majami" (Linga ambasada USA) Mai mult »
  28.08.2012 - Reorganizarea Companiei prin transformare în SA Mai mult »
  25.11.2010 - Lansarea programului "Imobil Accesibil" Mai mult »
  26.05.2009 - Majorarea capitalului statutar al C.A. "SIGUR-ASIGUR" Mai mult »

Ratele de schimb valutar 04.12.2021
 
1 EUR
1 USD
1 RUB
1 RON
1 UAH

 
Calculator asigurări
 
Parerea ta contează
 
Cum considerati, asigurarile de viata au perspectiva de dezvoltare in R. Moldova?
au perspectiva
nu au perspectiva
nu stiu
 
 

© Compania de Asigurări SIGUR-ASIGUR SRL
Str. Mihail Kogălniceanu 73/2, MD-2009 Chişinău, Republica Moldova
Tel/fax: 278262, Tel.: 256000, 256010;

E-mail:info@sigur-asigur.md