© Compania de Asigurări SIGUR-ASIGUR SRL

Str. Mihail Kogălniceanu 73/2, MD-2009 Chişinău, Republica Moldova
Tel/fax: 278262, Tel.: 256000, 256010;

E-mail:info@sigur-asigur.md ; Web Site: www.sigur-asigur.md